Logo

Modified: Thursday, March 1, 2007

Organizing Committee

General Chairs
Prof. Junshan Zhang, DEPT. OF EE, ARIZONA STATE UNIV.
Junshan.Zhang@asu.edu

Prof. Bane Vasic, DEPT. OF ECE, UNIV. OF ARIZONA
vasic@ece.arizona.edu

Technical Program Co-Chairs
Prof. Shuguang Cui, DEPT. OF ECE, UNIV. OF ARIZONA
cui@ece.arizona.edu

Prof. Tolga Duman, DEPT. OF EE, ARIZONA STATE UNIV.
duman@asu.edu

Finance Chair
Prof. Cihan Tepedelenlioglu, DEPT. OF EE, ARIZONA STATE UNIV.

Web Chair
Prof. Rong-Rong Chen , University of Utah
rchen@ece.utah.edu